Usein kysyttyä Luontolivestä

Täältä löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin WWF:n Luontolivestä, eri kamerahankkeista ja lajeista.

WWF:n Luontolive

Mikä on WWF:n Luontolive?

WWF:n Luontolive tuo luonnon lähellesi. Kamerat välittävät kuvaa upeista mutta harvinaisista eläinlajeista, joiden suojelemiseksi on vielä tehtävä töitä. Hankkeen mahdollistavat lukuisat tärkeät yhteistyökumppanit. Lisää tietoa saat alla kuunneltavissa olevasta WWF:n Luontolive -podcastista.

 

Kenen kanssa WWF on toteuttanut Luontoliven?

WWF on toteuttanut Luontoliven lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaavat Live Eye ja Pukki Visuals. Lajeihin liittyvää asiantuntemusta, paikallistietoutta ja muuta korvaamatonta apua ovat tarjonneet – kamerasta riippuen – mm. luontokuvaajat Juha TaskinenBenjam Pöntinen ja Hannu Siitonen, käärmeharrastaja Toni Beckmann, luontopalveluyrittäjjä Eero Kortelainen, Itä-Suomen yliopiston norppatutkijat ja Metsähallituksen koordinoima MetsäpeuraLIFE-hanke ja Metsähallituksen luontopalvelut. Lisäksi kiitämme maanomistajia ja luvat myöntäneitä viranomaisia sujuvasta yhteistyöstä.

Minkä takia WWF välittää livekuvaa eri eläinlajeista?

WWF haluaa tarjota ihmisille mahdollisuuden harvinaisten lajien omakohtaiseen havainnointiin. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoa harvinaisista ja uhanalaisista lajeista ja niiden kohtaamista uhkista. Samalla pyrimme edistämään luonnonsuojelun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja innostamaan ihmisiä osallistumaan suojelutoimiin. Kuvaamisella voidaan edistää myös opetusta, tutkimusta ja valistusta. Kaikesta edellä mainitusta on jo erinomaisia kokemuksia WWF:n Norppaliven myötä.

Miksi tietoa harvinaisista lajeista on tarpeen edistää?

Uskomme, että tieto ja omakohtaiset – vaikka sitten internetin livekameran välityksellä saadut – kokemukset harvinaisista ja uhanalaisista lajeista, niiden elintavoista, ainutlaatuisuudesta ja uhanalaisuuden syistä edistävät ymmärrystä niiden suojelun tarpeesta. Lisäksi uskomme, että on tärkeää tarjota kelle hyvänsä mahdollisuus saada omakohtaisia luontokokemuksia. Tällöin joidenkin ihmisten asenne luontoa kohtaan voi muuttua suopeammaksi.

Mitä kameroita Luontolive-sivuille tullaan avaamaan?

Kamerahankkeista tiedotetaan aina tapauskohtaisesti suunnitelmien edetessä.

Miten WWF takaa, että eläimiä näkyy kuvassa?

Emme voi taata, että eläimiä näkyy kuvassa. Kamerat on kuitenkin asennettu paikkoihin, joissa mahdollisuudet nähdä harvinaisia ja uhanalaisia lajeja ovat hyvät. Maltti on – tässäkin tapauksessa – valttia.

Elävätkö kaikki WWF:n Luontolivessä nähtävät eläimet villeinä luonnossa?

Pääsääntöisesti kaikki WWF:n Luontolivessä nähtävät eläimet elävät luonnossa vapaina. Metsäpeura oli poikkeus: Kamera sijaitsi Lauhanvuoren kansallispuistossa olevassa 31 hehtaarin suuruisessa totutustarhassa, josta peuroja vapautetaan luontoon. Totutustarha on osa MetsäpeuraLIFE-hanketta, jossa metsäpeuroja suojellaan palauttamalla niitä alkuperäisille elinalueilleen.

Miten voin osallistua WWF:n Luontoliveen?

Voit osallistua Luontoliveen katsomalla, jakamalla, peukuttamalla – tai sitten vain yksinkertaisesti nauttimalla. Jos jaat Luontoliveä sosiaalisessa mediassa, käytä hashtagia #luontolive. Levitetään yhdessä tietoa upeasta luonnostamme ja lajeistamme!

Kerätäänkö Luontolivellä rahaa?

Varainhankinta ei ole Luontolive-hankkeen päätavoite, ja joidenkin kameroiden osalta myös kuvauslupa rajoittaa materiaalin käyttöä. Esimerkiksi Norppaliven kohdalla lupa on sellaisen materiaalin tuottamiseen, jolla edistetään saimaannorpan suojelua palvelevaa tutkimusta, opetusta ja valistusta tai hankitaan varoja saimaannorpan suojeluun. WWF on saanut vuosina 2016 ja 2017 Norppaliven aikana normaalia enemmän tukijoita. WWF keräämistä varoista noin 80 prosenttia käytetään tehokkaasti suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20 prosenttia käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan. Voit tutustua toimintaamme ja varainkäyttöömme lisää täällä.

Häiritseekö kuvaaminen eläimiä?

Kamerat asetetaan niin, etteivät ne häiritse eläimiä. Yökuvaamisessa käytetty infrapuna ei myöskään ole eläimille häiriöksi. Myös kameroiden asentaminen ja huoltokäynnit tehdään niin, ettei eläimille aiheudu haittaa. Kuvaamisessa käytettävät laitteet ja välineet on asennettu paikalleen siten, etteivät ne houkuttele ulkopuolisia henkilöitä kuvauspaikkojen läheisyyteen. Useimmissa tapauksissa kameran kuvauskulma rajataan siten, etteivät paikat ole tunnistettavissa. Asiantuntijat auttavat parhaan kuvauspaikan valinnassa. Kameran asettamiseen on hankittu aina myös maanomistajan lupa.

Missä kamerat tarkalleen ottaen sijaitsevat?

Emme voi paljastaa useimpien kameroiden sijaintia, jotta eläinten turhalta häirinnältä vältytään. Metsäpeurakamera on asennettu Lauhanvuoren kansallispuistoon yhteistyössä Metsähallituksen koordinoiman MetsäpeuraLIFE-hankkeen kanssa.

Miksi kameroissa ei ole ääntä?

Äänen avulla kamerat voisivat olla paikannettavissa.

Mitä jos kameran paikka paljastuu?

Jos Luontoliven kameroiden sijainnit tulevat julki, WWF joutuu mahdollisesti lopettamaan lähetyksen ennen aikojaan. Harkinta tehdään tapauskohtaisesti.

Miksi lähetys ei näy laitteellani?

WWF on siirtynyt käyttämään suojattua liikennettä nettipalvelussaan. Suojaus aiheuttaa joillakin laitteilla ongelmia live-videon esittämisessä. Jos et näe videota, toimi näin: klikkaa videon kohdalla olevaa linkkiä, jolloin sisältö ladataan vaihtoehtoisesta lähteestä. Jos kuva ei edelleenkään lataudu, kannattaa kokeilla Chrome-selainta, joka yleensä toimii laitteen vakioselainta luotettavammin.

Miksi kuva katkeaa?

Lähetys voi katketa joksikin aikaa eri syistä: kameran akku voi loppua tai mobiiliyhteys katketa. WWF yhteistyökumppaneineen korjaa vian aina niin nopeasti kuin mahdollista.

Onko WWF huomioinut ihmisten yksityisyyden suojan?

On. Kamera on naamioitu niin, ettei se häiritse eläimiä, mutta lähistölle eksyvä ihminen huomaa sen. Kameran vieressä myös ilmoitetaan kuvauksesta, ja kameroiden kuvakulmat on pyritty valitsemaan niin, ettei ihminen tahtomattaan tule kuviin.

Voinko julkaista Luontoliven videostreamin omilla/yritykseni sivuilla?

Et. Streamia ei saa sisällyttää muille sivuille tai sosiaaliseen mediaan.

Voinko näyttää Luontoliveä televisioruudulla/infonäytöllä?

Voit. Jos näytössä on nettiyhteys ja selain, voit helposti avata playerin kokoruudun tilaan. Voit suoratoistaa Luontoliveä televisiossasi myös Chromecast-mediasoittimen avulla.

Voinko käyttää Luontoliveä omassa tapahtumassani?

Voit. Kerro tapahtumasta meillekin käyttämällä hashtagia #luontolive.

Kala

Missä kalakamera sijaitsee?

Livekamera sijaitsee Hiitolanjoella, joka virtaa Suomen puolelta Simpelejärvestä Laatokkaan. WWF on sijoittanut kameran paikkaan, johon kalat saattavat uida kutemaan.

Mitä lajeja kamerassa voi nähdä?

Livekamerassa voi nähdä useita kalalajeja: haukia, ahvenia, töröjä, seipiä, turpia ja kivisimppuja. Lähetyksen varsinaisiksi tähdiksi odotellaan kuitenkin järvilohia ja taimenia. Järvilohi ja taimen ovat vaelluskaloja, jotka nousevat jokiin ja puroihin kutemaan. Järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi, taimen erittäin uhanalaiseksi. Suurimmat järvilohet ja taimenet voivat painaa yli 10 kiloa.

Missä järvilohia ja taimenia elää?

Järvilohia on elänyt alun perin Suomessa Vuoksen vesistöalueella. Vuoksen järvilohikanta on kuitenkin tällä hetkellä lähes täysin istutusten ja muiden tukitoimenpiteiden varassa. Istutettuna järvilohta tavataan myös monista muista vesistöistä. Lisäksi Laatokan luonnonvaraiset järvilohet nousevat kutemaan Suomen puolelle Hiitolanjokeen, jossa kamerakin sijaitsee. Taimenta tavataan luonnonvaraisena tai istutettuna lähes koko Suomesta.

Miten järvilohen ja taimenen erottaa toisistaan?

Taimen muistuttaa lohta sen verran paljon, että lajit voidaan sekoittaa helposti toisiinsa. Taimenella on lohta enemmän täplitystä kylkiviivan alapuolella. Taimenen pyrstön varsi on tasapaksu, kun lohella se on ohuempi. Pyrstöjen muodossa on muutenkin eroja. Vanhan sanonnan mukaan: ”Lohella on lovipyrstö, taimenella kuin kirveellä katkaistu.” Pienen taimenen poikasen erottaa lohen poikasesta esimerkiksi pienemmistä rintaevistä sekä runsaammista pilkuista.

Mikä järvilohia ja taimenia uhkaa?

Vesien pilaantuminen, jokien patoaminen ja liiallinen kalastus ovat verottaneet järvilohi- ja taimenkantoja jo vuosikymmenten ajan. Tilannetta tulee parantaa poistamalla turhia patoja, tehostamalla kalastuksen säätelyä ja kunnostamalla puroja ja jokia taimenen lisääntymisalueiksi.

Miten järvilohi ja taimen lisääntyvät?

Järvilohen ja taimenen kutuaika sijoittuu yleensä lokakuuhun. Tarkempi ajoitus vaihtelee vuosittain muun muassa veden lämmön mukaan. Kutu voi sääolojen vuoksi mennä ohi muutamassa päivässä tai se voi jatkua viikkoja.
Järvilohi ja taimen vaativat kutualustakseen karkeaa soraa, johon ne voivat haudata hedelmöitetyn mädin. Kuohkea ja raekooltaan monipuolinen soraikko oikeassa virtapaikassa on onnistuneen kudun edellytys, sillä sen suojissa mäti säilyy hapekkaasti sekä paikoillaan talven ja kevättulvan yli.

Mitä WWF tekee järvilohen ja taimenen suojelemiseksi?

Autamme muun muassa poistamalla ja ohittamalla turhia esteitä, jotka estävät vaelluskalojen nousun lisääntymisalueilleen. Tätä työtä teemme yhteistyössä K-ryhmän kanssa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamassa Vauhtia vaellukseen -hankkeessa. Lisäksi kunnostamme vaelluskalojen elin- ja lisääntymisalueita. Hiitolanjoella olemme tukemassa vesivoimapatojen purkua vuosina 2021–2023 yhdessä Lassi Leppisen säätiön kanssa.
Työskentelemme virtavesiluontoa heikosti suojaavan vesilain muuttamiseksi. Vesilain muuttaminen tarkoittaisi sitä, että pienimmätkin vesivoimalat voitaisiin velvoittaa rakentamaan patoihin kalatiet vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi.

Yhdessä kuluttajien kanssa olemme onnistuneet vaikuttamaan suomalaisten kauppojen ja ravintoloiden kalavalikoimiin. WWF:n Kalaoppaan vihreällä listalla olevien kala- ja äyriäistuotteiden osuus on lisääntynyt Suomen markkinoilla, ja vältettäviä punaisen listan lajeja on tarjolla enää hyvin vähän.

Olemme mukana myös Freshabit LIFE IP -hankkeessa, jossa järjestämme virtavesitalkooleirejä. Lisäksi lisäämme ihmisten tietoisuutta muun muassa ympäristökasvatuksen keinoin.

Voinko itse auttaa järvilohta ja taimenta jollain tapaa?

Voimme jokainen vaikuttaa vesistöjemme puhtauteen ja vesistökuormitukseen. Lisäksi jokainen voi lisätä tietoisuutta vaelluskalojen ahdingosta, kuten turhien patojen poiston tärkeydestä ja vastuullisesta kalastuksesta.
Voit myös katsoa K-kalapolut -sivuilta, missä on vaelluskaloja auttavia talkoita ja ilmoittautua mukaan talkoovahvuuteen: https://www.kesko.fi/kalapolut

Voiko kalakamerassa näkyä muutakin virtavesilajistoa?

Suorassa lähetyksessä voi nähdä kalojen lisäksi useita virtaavissa vesissä viihtyviä lajeja, kuten simpukoita ja sukeltajalintuja. Kannattaa katsoa ja tarkkailla.

Kenen kanssa kamera on toteutettu?

WWF:n Luontoliven toteuttaminen ei olisi mahdollista ilman loistavia yhteistyökumppaneita. Kalakamera toteutetaan osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa Vauhtia vaellukseen -hanketta. Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle. Kalakameran toteutuksessa mukana ovat olleet lisäksi Rautjärven kunta, paikalliset vapaaehtoiset, Live Eye, Pukki Visuals, BCaster, Frantic ja Longitudi.

Ahma

Mitä suurpetoja elää Suomessa?

Suomessa elää neljä suurpetolajia: karhu, susi, ahma ja ilves. Susi ja ahma on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi lajeiksi. Karhu ja ilves on luokiteltu silmälläpidettäviksi eli lähes uhanalaisiksi.

Mitä lajeja WWF:n ahmakamerassa voi nähdä?

WWF:n ahmakamerassa voi nähdä pääasiassa ahmoja ja joskus karhuja. Myös suden näkeminen on oikein hyvällä onnella mahdollista.

Miksi WWF on toteuttanut ahmakameran?

WWF:n tavoitteena on suorana välitettävän kuvan avulla levittää tietoa erityisesti ahmasta mutta myös muista suurpedoistamme ja niiden elintavoista. Samalla pyrimme tekemään suurpetoja tutuksi ja edistämään niiden suojelun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Kuvaushankkeella voimme edistää myös opetusta ja valistusta.

Kenen kanssa WWF on toteuttanut ahmakameran?

WWF on toteuttanut ahmakameran kuvauskojuyrittäjä Eero Kortelaisen, eli Erä-Eeron kanssa, kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaavat Live Eye, Pukki Visuals, BCaster ja Frantic.

Missä kamera sijaitsee?

Kamera sijaitsee Erä-Eeron ylläpitämän kuvauskojun välittömässä läheisyydessä Pohjois-Karjalassa. Kameran paikka on valittu siten, että mahdollisuus suurpetojen, etenkin ahman, näkemiseen on suuri. Samalla paikan valintaan on vaikuttanut se, ettei livelähetyksen takia jouduta järjestämään ylimääräistä haaskaruokintaa, vaan kamera kuvaa aluetta, jossa Erä-Eero muutenkin harjoittaa kuvauskojutoimintaa.

Mikä on WWF:n kanta suurpetojen kuvauskojuihin ja ruokintaan?

Suurpetojen kojukuvaus herättää voimakkaita reaktiota puolesta ja vastaan. WWF:n mielestä vastuullisesti toteutettuna suurpetojen tarkkailu ja kuvaus kojuista on hyväksyttävää. Käytännössä lähes kaikki luonnonvaraisista eläimistä otetut suurpetokuvat – jotka ovat merkittävä työkalu näistä hienoista eläimistä viestittäessä – on otettu kojuista. Ruokinta on kuvauksen mahdollistamiseksi välttämätöntä, jotta eläimiä voidaan houkutella nähtäväksi. Ruokinta voidaan kuitenkin toteuttaa monella eri tavalla. Vähimmäistason asettavat haaskaruokintaa säätelevät monet lait ja asetukset, joita toiminnassa tulee tarkoin noudattaa. Kuvauskojun pitämiseen on mm. oltava maanomistajan lupa, haaskaa ei saa sijoittaa lähelle asutusta, eikä se saa aiheuttaa maaperän eikä vesistöjen pilaantumista. Nimenomaan ahman tarkkailuun ja kuvaukseen keskittyvän Erä-Eeron harjoittama ruokinta on pääasiassa pienimuotoista. Hieman isompia ja useita päiviä maastossa säilyviä haaskoja käytetään ajoittain syksyllä ja talvella. Kevät- ja kesäaikaan voidaan käyttää hukkuneita tai auton alle jääneitä hirviä. Ruokinnan pienimuotoisuus on yksi syistä, miksi WWF on valinnut juuri tämän paikan ahmakameran kohteeksi. Ymmärrämme kuitenkin myös suurimittaista haaskaruokintaa kohtaan paikoin kohdistettua kritiikkiä. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi Kainuun metsäpeura-alueella. Suurpetojen tarkkailu- ja kuvauskojutoiminta on erityisesti Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Koillismaalla paikallisesti merkittävä elinkeino: toiminnan vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan olevan yli 3 miljoonaa euroa, ja sen työllistävä vaikutus on noin 105 henkilötyövuotta. Se on yksi harvoista tavoista, jolla vainotut suurpetomme voivat tuoda myös taloudellista hyvinvointia syrjäseuduille.

Ovatko suurpedot vaaraksi ihmisille?

Ilveksen ja ahman ei ole koskaan todettu aiheuttaneen henkilövahinkoja eikä niitä koeta ihmiselle vaarallisiksi suurpedoiksi. Sudenkaan ei voi sanoa olevan ihmiselle erityisen vaaraksi, vaikka sitä kohtaan koetaan usein pelkoa: suden ei tiedetä tappaneen tai vahingoittaneen ihmistä Suomessa vuoden 1882 jälkeen. Karhu on suurpedoistamme ihmiselle vaarallisin, ja se on surmannut ihmisen Suomessa edellisen kerran vuonna 1998. Vertailun vuoksi: tämän tapauksen jälkeen hevoset ovat aiheuttaneet Suomessa kahdeksan ihmisen kuoleman, ja koirat ja ampiaiset molemmat yli 20 kuolemaa.

Aiheuttavatko suurpedot haittaa ihmisille?

Suurpedot kuuluvat Suomen luontoon, mutta niiden aiheuttamien tappioiden oikeudenmukainen korvaaminen haittaa kärsineille on tärkeää. Suurpedot aiheuttavat vahinkoja kotieläimille, metsästyskoirille sekä poronhoitoalueella poroille. Valtio korvaa vahinkoja niiden kärsijöille. Lukumäärällisesti ja euromääräisesti ylivoimaisesti eniten korvataan suurpetojen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja. Tietoja suurpetovahinkojen määristä ja jakautumisesta löydät esimerkiksi Suurpedot.fi -sivustolta.

Minkälainen laji ahma on?

Tanakkarakenteinen ahma (Gulo gulo) on suurin näätäeläimemme. Ahma on yleisväritykseltään tummanruskea, ja sen kyljillä on kellertävät poikittaisjuovat. Koiras on naarasta suurempi ja voi painaa reilusti yli 20 kiloa. Ahma kulkee hyppien tai laukaten ja osaa myös kiivetä puuhun. Moniruokaista ahmaa on kuvattu elintapojensa takia ”arktisten alueiden hyeenaksi”.

Missä ahmoja elää?

Ahma elää pohjoisella havumetsävyöhykkeellä ja tundravyöhykkeellä ympäri pohjoisen pallonpuoliskon. Se vaatii laajan elinalueen ja karttaa asuttuja seutuja. Uroksen elinpiiri saattaa kattaa useita tuhansia neliökilometrejä. Naaras tyytyy satojen neliökilometrien alueeseen.

Käytännössä koko Suomi on ahman historiallista ja luontaista levinneisyysaluetta. Nykyisin ahmoja elää Suomessa harvakseltaan pääasiassa maan pohjois- ja itäosien erämaissa. Lisäksi ahmaa on siirtoistutettu Suomenselälle. Poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa elää nykyisin enemmän ahmoja kuin poronhoitoalueella, ja havaintoja yksittäisistä liikkuvista ahmoista on tehty jopa aivan etelärannikkoa myöten.

Kuinka paljon ahmoja on Suomessa?

Suomen ahmakanta on hyvin pieni, vain noin 270–300 yksilöä. Tämän Luonnonvarakeskuksen julkaiseman kanta-arvion pohjana käytetään petoyhdyshenkilöiden ilmoittamia havaintoja. Lisäksi poronhoitoalueella ahmakannan seurannassa keskeinen rooli on Metsähallituksen ja paliskuntien yhteisillä lumijälkilaskennoilla.

Ahma luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Uhanalaisuutta tarkastellaan maakohtaisesti, ja Suomella, kuten jokaisella maalla, on velvollisuus suojella omaa lajistoaan. Muualla Euroopassa ahmaa esiintyy enää Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Vielä sata vuotta sitten ahma oli huomattavasti runsaslukuisempi.

Mitä ahma syö?

Ahma on pääsääntöisesti raadonsyöjä. Raatojen lisäksi sen ruokalistalle kuuluvat mm. porot ja muut pienet ja keskikokoiset hirvieläimet, jänikset, jyrsijät, linnut, sammakot ja marjat. Ahman luontaiseen käyttäytymiseen kuuluu, että se voi otollisissa lumiolosuhteissa tappaa useita poroja kerralla ja kätkeä lihaa huonompien saalisaikojen varalle.

Mitä ahman lisääntymisestä tiedetään?

Ahma on hyvin hidas lisääntymään. Naaraat saavat poikasia ensimmäisen kerran 3–4-vuotiaina. Välivuodet poikastentuotossa ovat tavallisia. Naaras synnyttää maalis-huhtikuussa 2–4 poikasta lumen alle kaivettuun pesään. Poikaset seuraavat emoaan seuraavaan syksyyn saakka.

Mikä ahmoja uhkaa?

Pyynti – eli laiton tappamien ja metsästys – on ahman ylivoimaisesti suurin uhka. Ahma oli pitkään Suomessa täysin rauhoitettu, mutta kahtena viime talvena yhteensä kuusitoista ahmaa on ammuttu luvallisesti poronhoitoalueella porovahinkojen vähentämiseksi. Lisäksi ahmoja tapetaan laittomasti ennen kaikkea niiden porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen takia. Myös talvien lämpeneminen on lumipesiä tekevälle ahmalle uhka. Maailmanlaajuisesti ahman levinneisyyden eteläraja seurailee huhtikuisen lumipeitteen etelärajaa. Lumipeitteen huvetessa ahma joutunee vetäytymään yhä pohjoisemmaksi.

Miten WWF suhtautuu ahman aiheuttamiin porovahinkoihin?

Ahma aiheuttaa suurpedoista eniten porovahinkoja ja mielestämme on hyvin tärkeää, että tappiot porotaloudelle korvataan oikeudenmukaisesti. Toisaalta on myös viitteitä siitä, että nykyistä petovahinkojen korvausjärjestelmää käytetään väärin, jolloin ahman syyksi saatetaan lukea muista syistä johtuvia porotappioita.

Maa- ja metsätalousministeriö on perustellut kahtena viime talvena ahman metsästyksen sallimista porovahinkojen lisäksi sillä, että ahmakanta on moninkertaistunut viimeisten 15 vuoden aikana. 2000-luvun alussa arvio Suomen ahmakannasta oli noin puolet nykyisestä, mutta kannan kasvu on tapahtunut poronhoitoalueen eteläpuolella, missä myös Luontoliven ahmakamera sijaitsee. Niinpä poronhoitoalueelle esitettävän metsästyksen perusteleminen ahmakannan moninkertaistumisella on harhaanjohtavaa.

Ahmoja on Suomessa vähemmän kuin saimaannorppia. WWF:n mielestä tässä tilanteessa ahmojen tappaminen ei ole oikea ratkaisu ahman ja poronhoidon yhteensovittamiseen. Olemme esittäneet siirtymistä reviiripohjaiseen, onnistuneiden pesintöjen määrän perusteella paliskunnalle maksettavaan porovahinkojen korvaukseen. Ruotsissa näin toimitaan jo, ja siellä poronhoitoalueen ahmakanta on kasvanut. Suomessa vastaavanlainen järjestelmä toimii hyvin maakotkalla. Reviiripohjaisen korvausjärjestelmän myötä maakotkaan kohdistuva vaino on käytännössä loppunut. Olemme esittäneet vaihtoehtona myös erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavien ahmayksilöiden siirtämistä. Siirretyt yksilöt voisivat vahvistaa uhanalaista ahmakantaa poronhoitoalueen ulkopuolella. Lisäksi tärkeää olisi salametsästyksen ehkäisyn, erävalvonnan ja petovahinkojen maastotarkastuksen resurssien tuntuva lisääminen.

Mitä WWF tekee ahmojen suojelemiseksi?

Suojelemme ahmaa monipuolisin keinoin. Edistämme ahman poroille aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmän uudistamista, suojelemme ahman elinympäristöjä, valistamme ahman kohtaamista uhkatekijöistä ja pyrimme ehkäisemään ahman salametsästystä. Lisäksi pyrimme edistämään yhteispohjoismaista ahmakannan hoidon suunnittelua. Viime talvena keräsimme yhdessä muiden suomalaisten ympäristöjärjestöjen kanssa reilussa viikossa yli 14 000 ihmisen allekirjoituksen vetoomukseen, jossa vastustettiin ahmojen metsästystä.

Minkälainen laji karhu on?

Kontio, mesikämmen, otso – suomalaiset ovat antaneet metsissämme elävälle karhulle (Ursus arctos) monta nimeä. Karhun kulttuurisesta merkityksestä kertoo myös se, että se on Suomen kansalliseläin.

Karhu on Euroopan suurin maapetoeläin. Sen tuuhea turkki antaa pyöreän vaikutelman, mutta karhu on hyvin ketterä. Yleensä hämärän aikaan liikkeellä oleva karhu osaa myös uida ja kiivetä hyvin.

Missä karhuja elää?

Karhuja elää koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kanta on vahvin itäisessä Suomessa.

Onko karhu uhanalainen Suomessa?

Karhu luokitellaan Suomessa silmälläpidettäväksi eli lähes uhanalaiseksi lajiksi.

Mitä karhu syö?

Karhu on pääosin kasvissyöjä, joka silloin tällöin metsästää hirvieläimiä ja käy haaskoilla. Myös esimerkiksi muurahaiset, vilja, kalat ja hunaja maistuvat karhuille. Syksyisin karhu kerää valtavan määrän rasvaa polttoaineeksi talviunta varten syömällä pääasiassa marjoja.

Mitä karhun lisääntymisestä tiedetään?

Karhu on kohtalaisen hidas lisääntymään. Se tulee sukukypsäksi viisivuotiaana ja saa poikasia kahden tai kolmen vuoden välein. Poikaset syntyvät pesään joulukuussa. Pennut seuraavat emoaan yleensä yli vuoden eli seuraavan vuoden alkukesään asti.

Minkä takia ja milloin karhut nukkuvat talviunta?

Talviuni on karhun keino selvitä talven yli käyttämällä mahdollisimman vähän energiaa. Karhun ruumiinlämpö voi laskea peräti 33 asteeseen ja syke hidastua huomattavasti. Karhut painuvat talviunille syys-marraskuussa ja heräävät maalis-toukokuussa.

Uhkaako karhuja tällä hetkellä jokin?

Suomen karhukanta on ollut kasvussa, eikä karhuilla ole ihmisen lisäksi luontaisia vihollisia. Karhukantaa säädellään metsästyksellä. WWF hyväksyy karhun metsästyksen, kunhan kiintiöt ovat kestävällä tasolla.

Mitä WWF tekee karhujen suojelemiseksi?

WWF seuraa karhun metsästyksestä annettavia asetuksia ja ottaa tarvittaessa kantaa niihin. Lisäksi WWF tekee monipuolista työtä Suomen metsien suojelun edistämiseksi.

Minkälainen laji susi on?

Susi (Canis lupus) on karhun jälkeen Euroopan toiseksi suurin maapetoeläin. Se on kestävä ja nopea liikkuja, jolla on äärimmäisen tarkat aistit. Susi muistuttaa suurta pystykorvaista koiraa, mutta sen erottaa koirasta muun muassa vinot silmät sekä yleensä suorana roikkuva häntä.

Susi on hyvin sosiaalinen eläin, joka elää 2–15 yksilön laumoissa. Lauma, jonka keskinäiset siteet ovat vahvat, koostuu yleensä johtajaparista sekä näiden jälkeläisistä. Sudet kommunikoivat keskenään asennoin, elein, ilmein, hajumerkein sekä ulvomalla.

Sudet ovat hyvin sopeutuvaisia. Niiden sanotaan pärjäävän kaikkialla, missä ruokaa on riittävästi ja ne saavat olla ihmisen vainolta rauhassa. Susi liikkuu ympäri vuorokauden, useimmiten kuitenkin pimeän tullen.

Missä susia elää?

Suden levinneisyys oli aikoinaan laajempi kuin yhdelläkään toisella maalla elävällä nisäkkäällä: niitä eli melkein koko pohjoisella pallonpuoliskolla. Sudet kuitenkin hävitettiin lähes sukupuuttoon 1800-luvulla Keski- ja Pohjois-Euroopasta. Myös Suomesta susi oli vaarassa kadota järjestelmällisen vainon seurauksena.

Nykyään susia tavataan Suomessa lähes koko maassa, mutta poronhoitoalueella kokonaan Suomen puolella eläviä ja lisääntyviä susilaumoja ei ole lainkaan. Susikanta on vahvin Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Euroopan suurimmat susipopulaatiot elävät Itä-Euroopassa. Esimerkiksi Saksassa, Puolassa, Liettuassa, Latviassa ja jopa Virossa on enemmän susia kuin Suomessa.

Kuinka paljon susia on Suomessa?

Suomen susikanta on vaihdellut huomattavasti viidentoista viime vuoden aikana. Syynä kannan heittelyihin on ollut vaihteleva pyyntikiintiö sekä salametsästyspaine.

Susi luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Uhanalaisuutta tarkastellaan maakohtaisesti ja Suomella, kuten jokaisella maalla, on velvollisuus suojella omaa lajistoaan. Uhanalaisuutta arvioidaan kansainvälisillä kriteereillä, joista lisää tietoa löytyy esimerkiksi täältä.

Mitä susi syö?

Susi on lihansyöjä. Se saalistaa pääsääntöisesti laumassa, mutta yksinäinenkin susi kykenee kaatamaan hirven. Se ei turhia nirsoile. Saatavuudesta riippuen suden saaliseläimiin lukeutuvat erityisesti hirvieläimet, mutta myös jyrsijät, linnut ja haaskat. Lounais-Suomessa meillä vieraslajina esiintyvällä valkohäntäpeuralla on merkittävä rooli suden saaliina.

Mitä suden lisääntymisestä tiedetään?

Susi tulee sukukypsäksi kaksivuotiaana. Yleensä vain lauman johtajauros ja -naaras lisääntyvät. Pentuja syntyy yleensä 3–6. Kymmenenkin pennun poikueita esiintyy. Sudenpentujen kuolleisuus on korkea ensimmäisen elinvuotensa aikana.

Uhkaako susia tällä hetkellä jokin?

Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi ja sen ainoa uhanalaisuuden syy ja uhkatekijä on pyynti eli laiton ja laillinen metsästys. Sudella ei ole luontaisia vihollisia, mutta ihminen on vainonnut sitä kautta aikojen, ja erilaiset myytit ja tarinat ovat ruokkineet susivihaa. Suden metsästys tapahtuu poikkeusluvilla, mutta laillisen pyynnin lisäksi salametsästys on valitettavan yleistä.

Susikannan hoidon tavoitteeksi on asetettu lajin suotuisa suojelun taso. Se tarkoittaa, että suden tulevaisuus on turvattu pitkällä aikavälillä, ja että sen levinneisyysalue ei pienene. Tällä hetkellä tavoitteesta ollaan Suomessa vielä melko kaukana. Suden hoitosuunnitelmassa määritellään 25 lisääntyvää paria pienimmäksi elinvoimaiseksi susikannaksi. Suomen ja Venäjän rajan molemmilla puolilla elävistä pareista puolet lasketaan osaksi Suomen kantaa. Pienin elinvoimainen kanta ei tarkoita samaa kuin suotuisan suojelun taso. Suden metsästyskiintiö on asetettu poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa WWF:n mielestä pitkään liian korkealle kannan kokoon nähden. Poronhoitoalueelle myönnettävien poikkeuslupien määrälle ei ole asetettu lainkaan ylärajaa, mikä on johtanut siihen, että susi on käytännössä hävitetty lisääntyvänä lajina koko poronhoitoalueelta, eli kolmasosasta Suomea.

Mitä WWF tekee susien suojelemiseksi?

Suojelemme susia pyrkimällä vaikuttamaan susikannan hoidon linjauksiin muun muassa antamalla lausuntoja suden pyyntimääristä ja hoitosuunnitelmista. Ihmisen aiheuttama susien kokonaiskuolleisuuden tulisi olisi kestävällä tasolla, jotta kanta pääsisi vakaasti kasvamaan kohti suotuisan suojelun tason tavoitetta. Jos laji on uhanalainen ja sen uhanalaisuuden syynä on pyynti, sen metsästys ei luultavasti ole kestävää. Myönnettävät poikkeusluvat pitäisi hyvin perustein kohdentaa ”todellisiin ongelmayksilöihin”, jollaisia kaikki asutuksen läheisyydessä vierailevat sudet eivät ole. WWF ei vastusta suden metsästystä poikkeusluvin sinänsä, kunhan samalla voidaan varmistaa kannan kehittyminen kohti suotuisan suojelun tasoa. Pyyntilupien ehtoihin tulisi sisällyttää, että luvat kohdistetaan nuoriin, laumoista erillään oleviin yksilöihin. Laumoissa tapahtunut pyynti on hyvin usein johtanut alfayksilöiden tappamiseen, mikä puolestaan voi johtaa lauman hajoamiseen. Lisäksi poronhoitoalueelle olisi asettava oma kiintiönsä, joka on suhteessa alueen susikannan kokoon.

Pyrimme myös löytämään keinoja salametsästyksen kitkemiseen. Ennakkoluuloja, pelkoa ja vihaa pyrimme hälventämään viestinnän keinoin, muun muassa vastikään käynnistämässämme Euroopan laajuisessa EUROLARGECARNIVORES LIFE -hankkeessa. Viestinnällisellä vaikuttamistyöllä, kuten lausunnoilla, mielipidekirjoituksilla, haastatteluilla ja tiedotteilla on tärkeä rooli suurpetoihin liittyvien ennakkoluulojen ja vihan hälventämisessä, ja siten myös suden suojelussa.

Miksi susia ja muita suurpetoja pitää suojella?

Sudella, kuten kaikilla luontaisilla lajeillamme, on itseisarvo. Suurpedoilla on lisäksi merkittävä tehtävä luonnon ekosysteemien huipulla. Esimerkiksi suden puuttuminen nykyisin käytännössä kokonaan Tunturi-Lapista on todennäköisesti osasyynä mm. naalin äärimmäisen uhanalaiseen asemaan.

WWF:n Luontolivessä seurataan myös metsäpeurojen elämää suorassa lähetyksessä. Susi on metsäpeuran luontainen vihollinen. Ovatko kuvaushankkeet ristiriidassa keskenään?

Susi on Suomessa erittäin uhanalainen ja metsäpeura silmälläpidettävä laji. On kiistatta selvää, että paikoin ensimmäinen on uhka jälkimmäiselle, mutta toisaalta metsäpeura ja susi ovat tulleet toimeen samoilla alueilla vuosituhansia. Tärkein syy metsäpeuran taantumiseen ei kuitenkaan ole susi, vaan maankäyttö: metsätalouden ja soiden ojituksen takia lajille luontaisista laajoista metsä- ja suoerämaista on enää sirpaleita jäljellä ja suojelun arvoisia vanhoja metsiä hakataan edelleen mm. Kainuussa.

Liito-orava

Minkälainen laji liito-orava on?

Suurisilmäinen liito-orava (Pteromys volans) on väriltään harmaa ja hiukan tavallista oravaa pienempi, pääasiassa yöaktiivinen, nisäkäs. Liito-oravan etu- ja takaraajojen välissä on liitopoimu. Liito-oravan vatsapuoli on selkäpuolta vaaleampi. Naaras painaa noin 150 grammaa, koiras on hieman kevyempi. Naaraan ja koiraan kokoeroa ei kuitenkaan voi havaita silmin.

Missä liito-oravia elää?

Liito-orava on Euraasian taigavyöhykkeen laji. Sitä tavataan Suomesta halki Venäjän aina Tyynenmeren rannikolle ja Japaniin asti. EU:ssa liito-oravia on vain Suomen ja Viron alueella. Suomessa niitä elää maan eteläisemmissä osissa: länsirannikolla esiintymisen pohjoisraja kulkee Kokkolan pohjoispuolella, mutta idässä liito-oravaa esiintyy harvakseltaan Kuusamon eteläosiin saakka. Suurimmassa osassa saaristoa liito-oravaa ei esiinny.

Onko liito-orava uhanalainen ja kuinka paljon niitä Suomessa on?

Liito-orava on Suomessa vaarantunut eli uhanalainen ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji. Sen kanta on pienentynyt 1900-luvun puolivälistä lähtien. Vuosien 2006 ja 2016 välillä kannan arvioidaan taantuneen yli kolmanneksen (vähintään 34 prosenttia). Vuonna 2006 liito-oravanaaraita arvioitiin olleen noin 143 000, mutta sittemmin todellisen kannan on esitetty olevan ainakin puolet tätä pienempi. Kannan koon yliarvion on selitetty johtuvan arviointimenetelmässä olevasta systemaattisesta virheestä.

Minkä takia liito-oravalla menee huonosti?

Merkittävin syy liito-oravakannan laskuun on metsätalous – etenkin avohakkuut. Liito-orava liikkuu liitämällä puusta toiseen eikä mielellään ylitä suuria avomaita. Suomalainen metsämaisema pirstoutuu nopeasti, ja lajille sopivat metsiköt ovat usein erillisiä ja liian pieniä saarekkeita hakkuuaukkojen ja taimikoiden keskellä. Liito-orava suosii vanhoja kuusivaltaisia sekametsiä, joissa on kolopuita pesäpaikoiksi ja lehtipuuta ravinnoksi. Erityisesti haavat ovat tärkeitä. Laajojen hakkuiden ja yksipuolisen metsänkäsittelyn seurauksena vanhat metsät, kolopuut ja lehtipuut ovat voimakkaasti vähentyneet. Hakkuumäärien kasvaessa liito-orava joutuu yhä ahtaammalle, ellei lajin vaatimuksia oteta nykyistä paremmin huomioon talousmetsien käsittelyssä.

Onko liito-orava rauhoitettu?

Liito-orava on luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja se kuuluu luontodirektiivin ns. tiukasti suojeltuihin lajeihin. Liito-oravayksilöiden tahallinen häiritseminen, pyydystäminen ja tappaminen on kielletty. Myös lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiskielto tarkoittaa, että esimerkiksi suojaa ja ravintoa tarjoavien puiden kaataminen pesäpuun ympäriltä on kielletty, samoin kuin ruokailupuihin vievien puustoisten kulkuyhteyksien katkaiseminen ja ruokailupuiden kaataminen. Aiemmin luonnonsuojelulaki velvoitti ELY-keskukset tekemään päätöksiä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin lähellä sallitusta metsänkäsittelystä. Vuonna 2016 lakia muutettiin, ja nykyään ELY-keskus ei enää tee näitä päätöksiä. Lakimuutos korostaa maanomistajan, hakkuuoikeuden haltijan ja puun korjuusta vastaavan tahon vastuuta huomioida liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat metsänkäsittelyn yhteydessä. ELY-keskus antaa kuitenkin edelleen tarvittaessa neuvontaa heikentämis- ja hävittämiskiellon noudattamisesta. Liito-oravan huomioon ottamisesta metsänkäytön yhteydessä on laadittu neuvontamateriaali.

Mitä WWF tekee liito-oravan suojelemiseksi?

WWF pyrkii monilla tavoilla edistämään sekä metsien suojelua että luonnon monimuotoisuuden turvaamista talousmetsissä.  WWF on muun muassa julkaissut Metsänhoito-oppaan, joka esittelee suuren valikoiman keinoja, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden, mukaan lukien liito-oravan, turvaaminen onnistuu metsän käsittelyssä. WWF tekee töitä muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön ja metsänhoidon käytäntöjen kehittämiseksi, jotta liito-oravan elinpiirit ja lajille tärkeät piirteet metsissä huomioitaisiin jatkossa aiempaa paremmin metsänhoidossa. WWF edistää metsiensuojeluohjelma Metsoa, jonka avulla myös liito-oravametsiä voidaan suojella korvausta vastaan.

Voinko itse auttaa liito-oravaa jollain tapaa?

Jopa sadat tuhannet metsänomistajat voivat auttaa tätä myyttistä ja mystistä metsiemme asukasta. Edes metsän omistaminen ei välttämättä ole edellytys liito-oravan auttamiselle: se voi elää jopa aivan asutuksen vieressä, jos lähellä on sopivaa metsää. Vaikka harva on tietoinen hiljaisesta ja harmaasta naapuristaan, potentiaalisten auttajien listaan kuuluvat myös lukemattomat sopivan puustoisen mökki- tai omakotitontin omistajat. Voit auttaa liito-oravaa säästämällä kolopuut ja viemällä metsiin esimerkiksi pönttöjä (esimerkiksi varpuspöllölle soveltuvat pöntöt käyvät liito-oravallekin). Pönttöjen kiinnittämiseen tarvitset aina maanomistajan luvan. Sellaisen voi pyytämällä saada myös kuntien metsiin. Voit myös tehdä lahjoituksen WWF:lle tai jollekin muulle ympäristöjärjestölle, joka työskentelee suomalaisten metsien suojelemiseksi.

Mihin liito-oravahavainnot voi ilmoittaa?

Ilmoita liito-oravahavainnosta alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY). Lisäksi voit ilmoittaa havainnosta myös kunnan ympäristöviranomaiselle ja alueen metsäkeskukselle.

Minkä takia liito-oravia on niin vaikea havaita?

Liito-orava on yöeläin, joka on valoisaan aikaan ulkona vain harvoin. Se lähtee liikkeelle vasta auringonlaskun jälkeen ja palaa päiväpiiloonsa ennen auringonnousua. Kesällä imettävä naaras ruokailee myös iltapäivän tunteina. Liito-orava elää lähes koko elämänsä puissa, ja sen voi yleensä huomata vain puun juurella kevättalvella löydettävistä keltaisista papanoista.

Missä ja miten liito-oravan voi nähdä luonnossa?

Parhaiten liito-oravan löytää sen ulosteiden perusteella. Pesäpuun tyvellä tai pesäpöntön katolla olevat papanat ovat noin riisinjyvän kokoisia. Talvella ja keväällä ne ovat väriltään kellanruskeita. Ulosteet ovat nisäkkäiden tapa viestittää olemassaolostaan muille lajikumppaneille.

Minkälaisia liitoja ne voivat tehdä?

Liito-orava etenee metsässä liitäen puusta toiseen. Liito lähtee yleensä aina samalta oksalta puun yläosista. Liito-orava ponnistaa voimakkaasti ja etu- ja takaraajat sivuille ojennettuina se pystyy liitämään jopa useita kymmeniä metrejä. Se käyttää häntäänsä peräsimenä väistelläkseen oksia taitavasti ja ohjatakseen liidon tarkasti halutun puun rungolle. Laskeutuessaan liito-orava kääntyy pystyyn ja jarruttaa vauhtia vartalollaan ja hännällään.

Miten laaja elinpiiri yhdellä liito-oravalla voi olla?

Liito-orava elää, liikkuu, ruokailee, pesii ja lisääntyy alueella, joka on uroksella keskimäärin 60 hehtaaria ja naaraalla noin 5 hehtaaria. Liito-orava on paikkauskollinen alueelle, jolle se asettui synnyinkesänsä syksyllä. Urosten elinpiirit voivat olla päällekkäisiä, eivätkä ne puolusta niitä toisia uroksia vastaan. Naaraat sen sijaan elävät kukin omalla alueellaan.

Minkälainen on liito-oravan pesä?

Liito-oravanaaras valitsee pesäpaikan. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että pesästä voi poistua ja sinne voi palata mahdollisimman huomaamattomasti. Mieluiten liito-orava tekee pesänsä käpy- tai pohjantikan aiemmin rakentamaan koloon, mutta se ei vierasta puutarhojen kottaraispönttöjäkään. Se voi poikia myös oravan risupesään, jopa rakennuksen suojiin. Paras pesänrakennusmateriaali on naava, mikäli sitä on saatavilla. Joskus pesämateriaalina on katajankuorta. Asutuksen lähellä liito-oravaa voi avustaa asettamalla pesäpuun oksille naavaa tai vaikkapa villalangan pätkiä. Tavallisimmin emo ja poikaset oleskelevat pallonmuotoisen pesän kätköissä.

Milloin liito-oravien poikaset syntyvät?

Liito-oravan kiima-aika alkaa Etelä-Suomessa maaliskuun lopulla. Toinen kiima on huhtikuun jälkipuoliskolla. Kiima-ajan lähestyessä liito-oravat merkkaavat pesimäpaikkojaan ahkerasti: ne käyvät varta vasten ulostamassa pesäpaikan ulkopuolella ja palaavat välittömästi koloonsa. Usein asutun kolon lähistön puut ovat myös virtsan kastelemia. Kiima päättyy lyhyeen paritteluun, mikä toistuu useita kertoja pienin välein. Kantoaika on viisi viikkoa. Pesueeseen kuuluu tavallisesti kaksi tai kolme syntyessään vain viiden gramman painoista poikasta. Emo voi tulla uudelleen raskaaksi pian ensimmäisen poikueen syntymän jälkeen ja saada saman kesän aikana kahdet poikaset.

Milloin poikaset tulevat ulos pesästä?

Liito-oravanuorukaiset aloittavat kiipeilyn jo pesäkolossa. Reilun kuukauden ikäisinä ne alkavat tutkia pesän ulkopuolista maailmaa, ja pian tämän jälkeen emon on aika johdatella poikanen liitoharjoituksiin. Emo hyppää oksalta liitoon näyttäen esimerkkiä. Se toistaa saman monta kertaa. Poikanen uskaltautuu ensimmäiseen liitoonsa muutaman epäonnistuneen yrityksen jälkeen. Vähitellen harjoitus tuottaa tulosta: muutamassa päivässä hypyt muuttuvat pitkiksi liidoiksi ja pian nuorenkin elinpiiri ulottuu kotipuun oksilta lähimetsään.

Mitä liito-oravat syövät?

Erityisesti haavan ja leppien lehdet ovat kesällä liito-oravan tärkeintä ravintoa. Myös koivun ja pihlajan lehdet kelpaavat tarvittaessa. Loppukesästä koivunsiemenillä on merkittävä osuus ravinnossa. Myös mänty on tärkeä ravintopuu. Liito-orava syö männyn silmuja, kukintoja ja vuosikasvaimia ympäri vuoden. Liito-orava sopeutuu kulloinkin saatavilla olevaan ravintoon elinympäristöstä riippuen. Talviravintona liito-orava käyttää koivun ja leppien norkkoja ja eri puulajien silmuja. Liito-oravat tekevät myös talvivarastoja, mikäli lepännorkkoja on runsaasti saatavilla. Varasto voi olla isokokoisessa pöntössä tai onkalossa, pökkelön päässä tai ison kuusen tuuhealla oksalla. Useimmiten kätkö on hyvin korkealla.

Missä liito-oravakamera sijaitsee?

Kamera sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla.

Miten WWF:n Luontoliven liito-oravakameran paikka löytyi?

Teemme yhteistyötä luontokuvaaja Benjam Pöntisen kanssa, joka tuntee liito-oravan tavat ja elinpiirit.

Metsäpeura

Minkälainen laji on metsäpeura?

Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) kuuluu samaan lajiin (Rangifer tarandus) kuin tunturipeura, sen puolikesy muoto poro sekä Pohjois-Amerikan karibut. Metsäpeura kehittyi omaksi alalajikseen viimeisimmän jääkauden aikana. Metsäpeuralla on Suomessa vähintään yhtä pitkä historia kuin ihmisellä: käytännössä koko Suomi paljakka-alueita lukuun ottamatta on ollut metsäpeuran historiallista levinneisyysaluetta, se on ollut vuosituhansien ajan tärkeä riistaeläin ja sillä on ollut hyvin tärkeä kulttuurillinen merkitys, mistä kertoo muun muassa Suomen runsas peuraan liittyvä paikannimistö. Metsäpeura hävitettiin Suomesta noin sata vuotta sitten. Laji teki paluun maahamme sotien jälkeen, mutta turvassa se ei ole vieläkään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan elävän noin 2 000 yksilöä.

Mitkä ovat metsäpeuran tuntomerkit?

Metsäpeurauros (hirvas) on suurempi kuin naaras (vaadin). Hirvas voi painaa jopa 200 kiloa, vaadin maksimissaan noin 100 kiloa. Sekä hirvaalla että vaatimella on sarvet, mutta hirvaalla selvästi suuremmat. Metsäpeuran ja poron erottaminen voi olla hankalaa. Metsäpeuralla on pidemmät jalat, jotka auttavat sitä liikkumaan syvässä ja pehmeässä lumessa, pidempi turpa, jonka avulla se haistaa jäkälän hangen alta ja kapeammat sarvet, jotka sopivat paremmin metsässä liikkumiseen.

Minkälainen on metsäpeuran elinympäristö?

Metsäpeura vaihtaa elinympäristöään vuodenkierron mukaan. Se vaeltaa keväisin ja syksyisin jopa satoja kilometrejä talvi- ja kesälaitumilleen. Kesäisin metsäpeurat hakeutuvat soille ja muille avoimille paikoille, talvensa ne viettävät karujen kankaiden, soiden ja vesistöjen muodostamassa maisemassa. Metsäpeura suosii vasontapaikkoina erityisesti rauhallisia metsäalueita. Metsäinen ja suojainen vasontapaikka toimii suojana suurpetoja vastaan. Metsäpeura ei hätkähdä paksua lunta ja hyistä kylmyyttä. Se on sopeutunut karuihin oloihin, ja pohjoiset metsä- ja suoerämaat ovat sen ominta maastoa.

Mitä metsäpeura syö?

Metsäpeura käyttää erilaisia ravinnonlähteitä kesäisin ja talvisin. Talvisin peurat käyttävät ravinnokseen suurimmaksi osaksi jäkälää, luppoa ja naavaa, mutta myös puolukkaa, variksenmarja ja heiniä. Keväällä ensimmäisenä lumen alta paljastuvista laikuista ja soilta peura käyttää ravinnokseen tupasvillan kukintoja, myöhemmin myös raatetta. Kesäisin ravintoon kuuluu jäkälää, lehtipuiden lehtiä ja tuoreita kasveja, esimerkiksi järvikortetta, kurjenjalkaa, maitohorsmaa ja kultapiiskua. Syksyisin peurojen ravintoon kuuluvat myös sienet.

Mikä uhkaa metsäpeuraa?

Metsäpeura luokitellaan silmälläpidettäväksi eli lähes uhanalaiseksi. Tärkein syy metsäpeuran taantumiseen on maankäyttö: lajille luontaisista laajoista metsä- ja suoerämaista on enää sirpaleita jäljellä. Etenkin Kainuussa myös suurpedot, ennen kaikkea susi, ovat merkittävä metsäpeurakannan kasvua rajoittava tekijä. Susi yksin ei kuitenkaan syyllinen ole Kainuun metsäpeurakannan ahdinkoon. Metsäpeura ja susi ovat vuosituhansia tulleet toimeen samoilla alueilla. Metsätalouden aiheuttaman metsien rakenteen muutoksen takia hirviä on nykyisin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Runsas hirvikanta on mahdollistanut suden runsastumisen, ja suden saalistuspaine kohdistuu myös metsäpeuraan. Tietoa metsäpeuran, hirven ja suurpetojen vuorovaikutuksesta ei vielä ole tarpeeksi, mutta yksi mahdollinen keino auttaa metsäpeuraa olisi hirvikannan vähentäminen metsäpeura-alueilla. Metsäpeuraa uhkaa myös lisääntynyt liikenne ja risteytyminen poron kanssa.

Mitä WWF tekee metsäpeuran suojelemiseksi?

Metsäpeura oli eräs ensimmäisistä lajeista, joita WWF alkoi suojella Suomessa. WWF:n metsäpeuratyöryhmä perustettiin vuonna 1972. Ensi vaiheessa työryhmä keskittyi metsäpeuran elinalueiden tutkimukseen ja kartoitukseen – ja myöhemmin näiden elinalueiden suojeluun sekä varsinkin metsäpeurojen palautusistutukseen Suomenselälle. Nykyään WWF edistää metsien suojelua ja vaikuttaa metsänhoidon käytäntöihin. WWF myös lisää tietoa metsäpeurasta näyttämällä lajin elämää Luontolive-sivustolla.

Voinko itse auttaa metsäpeuraa jollain tapaa?

Metsänomistajat voivat auttaa metsäpeuraa omilla toimillaan lajin esiintymisalueilla. Olemme koonneet konkreettisia vinkkejä tänne.

Missä metsäpeuroja elää?

Metsäpeuroja elää vain Suomen ja Venäjän alueilla. Metsäpeura hävitettiin Suomen luonnosta lähes 100 vuotta sitten. 1940-luvulla Kainuussa havaittiin kuitenkin metsäpeuran jälkiä: itäisistä erämaista oli vaeltanut uusi kanta entisille elinalueilleen. 2000-luvun alussa Kainuun kanta oli jopa noin 1 700 yksilöä, mutta sittemmin se on vakiintunut noin 800 yksilöön. Kainuun lisäksi metsäpeuroja elää Suomenselällä. Suomenselän metsäpeurakanta on syntynyt palautusistutuksen avulla. Kuhmosta siirrettiin vuosina 1979–80 Salamanperän metsäpeuratarhaan yksilöitä, joiden jälkeläisiä vapautettiin luontoon. Suomenselän ensimmäiset vasat syntyivät luonnossa keväällä 1982 ja tarhaus lopetettiin vuonna 1984. Sen jälkeen alueen kanta on kasvanut lähes 1 500 yksilön kokoiseksi. Lisäksi Ähtärin seudulla elää pieni, muutaman kymmenen yksilön metsäpeurakanta, joka on syntynyt Ähtärin eläinpuistosta 1980–90-lukujen taitteessa vapautetuista yksilöistä. Nyt metsäpeuroja palautetaan alkuperäisille elinalueilleen Metsähallituksen koordinoimassa MetsäpeuraLIFE-hankkeessa.

Missä metsäpeurakamera sijaitsee?

Kamera on Lauhanvuoren kansallispuistossa olevassa 31 hehtaarin suuruisessa totutustarhassa, josta peuroja vapautetaan tulevina vuosina luontoon. Totutustarha on osa MetsäpeuraLIFE-hanketta, jossa metsäpeuroja suojellaan palauttamalla niitä alkuperäisille elinalueilleen.

Mikä on MetsäpeuraLIFE-hankkeen tavoite?

MetsäpeuraLIFE on metsäpeuran kannanhoitohanke, jonka keskeisin yksittäinen tavoite on palautusistutusten avulla palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle. Lisäksi hankkeessa muun muassa ennallistetaan metsäpeuralle sopivia elinympäristökohteita ja päivitetään vuonna 2007 julkaistu metsäpeurakannan hoitosuunnitelma. Hankkeessa tehdään siis palautusistutusten ohella paljon muitakin metsäpeuraa hyödyttäviä toimenpiteitä.

Miksi metsäpeurojen palautusistutuksia tehdään?

Metsäpeura kuuluu Suomen alkuperäislajistoon, ja se on vielä 1600-luvulla asuttanut lähes koko maata. Lajin vaiheisiin on mahtunut sekä ylä- että alamäkiä. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa aiemmin vahva Kainuun osakanta on taantunut alle puoleen huippuvuosien tilanteesta. Suomenselälle 1980-luvun taitteessa tehdystä palautuistutuksesta alkunsa saaneen osakannan kasvu puolestaan on hidastunut. Yhteensä metsäpeuroja elää Suomessa parisen tuhatta yksilöä. Venäjän puolen kanta lienee samaa kokoluokkaa. Muualla tämän alalajin edustajia ei tavata, joten metsäpeuran maailmankanta on vain muutaman tuhannen yksilön kokoinen. EU:n jäsenvaltioista Suomi on ainoa maa, jossa metsäpeuraa esiintyy. Sen säilyttäminen vaatii aktiivisia suojelutoimenpiteitä. Palautusistutuksesta on saatu aikaisemmin erinomaisia kokemuksia, joten se on otettu osaksi keinovalikoimaa nytkin.

Onko metsäpeuran palautusistutuksista aiempaa kokemusta?

Kyllä on. Koko Suomenselän noin 1 500 eläimen kokoinen osakanta on saanut alkunsa 1980-luvun alkupuolella tehdystä palautusistutuksesta. Myös Ähtärin seudulla elävä pieni erilliskanta on peräisin palautusistutuksesta.

Minkä takia Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistojen alueet on valittu palautusistutusten kohteiksi?

Palautusistutusalueiden valintaa edelsi huolellinen selvitystyö. Tärkein kriteeri oli metsäpeuralle sopivan elinympäristön saatavuus – molempien totutustarhojen läheltä löytyy metsäpeuroille sopivaa kesä- ja talvilaidunaluetta. Muita palautusistutuskohteiden valintaan vaikuttavia seikkoja olivat alueiden suhteellisen alhainen maasuurpetojen aiheuttama saalistuspaine sekä etäisyys poronhoitoalueesta. Sopivilla kohteilla toteutettiin myös sosiaalisten vaikutusten arviointi, jonka avulla selvitettiin muun muassa asukkaiden odotuksia metsäpeuran paluun suhteen.

Kuinka isoja aitaukset ovat?

Seitsemisen totutustarha on pinta-alaltaan hieman alle 14 hehtaaria. Karummassa maisemassa sijaitseva Lauhanvuoren tarha on kooltaan 31 hehtaaria.

Onko aitausten tieltä jouduttu hävittämään alkuperäistä luontoa?

Aitalinjoja raivatessa on kaadettu linjalla kasvavaa puustoa. Seitsemisen totutustarhan aidasta suurin osa kulkee Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnoimalla maa-alueella, joka on normaalissa metsätalouskäytössä. Kansallispuiston alueelta on jouduttu kaatamaan yksittäisiä puita 20 metrin matkalta. Nämä puut on jätetty maastoon lahopuuksi. Lauhanvuoressa aita on kokonaisuudessaan kansallispuiston sisäpuolella. Aidan linjauksessa on hyödynnetty jo aikaisemmin puuttomaksi raivattua kansallispuiston rajaa sekä puistossa kulkevaa sähkölinjaa. Toiselta puolelta aitausta on kaadettu puustoa harkiten, ja puut on jätetty maastoon lahopuiksi. Totutustarhausvaiheen aikaista maaston kulumista vähennetään ruokkimalla metsäpeuroja. Aidat puretaan hankkeen loputtua, ja maapohja pääsee sen jälkeen toipumaan.

Milloin metsäpeurat vapautetaan aitauksista?

Ensimmäiset vapautukset totutustarhoista tehtiin vuonna 2019.

Mistä aitauksissa olevat metsäpeurat ovat peräisin?

Kantanaaraat eli -vaatimet on valittu suomalaisista (Korkeasaaren eläintarha, RanuaZoo, Ähtäri Zoo) ja ruotsalaisista (Nordens Ark) eläintarhoista siten, että ne muodostavat perimältään mahdollisen monimuotoisen joukon. Molemmissa totutustarhoissa on lisäksi Kuhmosta pyydystetty villi hirvas, Seitsemisessä myös villi vaadin.

Minkä takia on tarpeellista pyytää villejä metsäpeuroja aitauksiin?

Suurin osa totutustarhojen metsäpeuroista on syntynyt ja kasvanut eläintarhassa. Eläintarhojen metsäpeurakannan perimä on kuitenkin peräisin vain kahdeksasta yksilöstä. Villejä metsäpeuroja tarvitaan varmistamaan totutustarhoissa tulevina vuosina syntyvien vasojen perimän monimuotoisuus. Syksyllä 2017 pyydystettiin kolme villiä metsäpeuraa Kainuun osakannasta, joka on perimältään Suomenselän osakantaa monimuotoisempi. Luonnosta pyydetyt yksilöt eivät ole pois Suomen lisääntyvästä metsäpeurakannasta, vaan päinvastoin hyvin tärkeässä roolissa.

Mitä aitauksessa elävät metsäpeurat syövät?

Molemmissa totutustarhoissa riittää metsäpeuroille syötävää luonnostaankin, mutta tarhojen asukkaat ovat silti päivittäisen ruokahuollon piirissä. Metsäpeuroille tarjotaan poronrehua, lehtikerppuja ja hiukan hyvälaatuista heinää. Tulevina talvina ruokalistalle lisätään jäkälää.

Autetaanko metsäpeuroja jotenkin vapauttamisen jälkeen?

Tarvittaessa vapautetuille metsäpeuroille järjestetään tukiruokintaa maastoon.

Valvotaanko aitauksia?

Aitauksissa ja niiden ympärillä on kameravalvonta. Lisäksi Metsähallituksen työntekijät käyvät totutustarhoilla lähes päivittäin.

Pääseekö aitauksissa vierailemaan?

Totutustarhoille on vapaa pääsy, mutta itse tarhat ovat lukittuja. Totutustarhoihin ei siis pääse sisälle. Tarhoille vievät huoltotiet on puomitettu, eikä niitä ole tarkoitettu henkilöautoliikenteeseen. Auto kannattaakin jättää jollekin kansallispuiston merkityistä parkkipaikoista. Vierailu ei ole tae metsäpeuran näkemiselle, sillä eläimet ovat ainakin toistaiseksi viettäneet varsin piilottelevaa elämää. Varmin keino pysytellä ajan tasalla totutustarhojen tapahtumista on seurata WWF:n Luontoliveä ja MetsäpeuraLIFE-hankkeen Facebook-sivuja.

Mitä vaikutuksia metsäpeuran palautusistutuksilla on paikalliseen luontoon?

Suurikokoisen nisäkäslajin palauttamisella voi joskus olla huomattavia vaikutuksia alueen luontoon, joten mahdollisia vaikutuksia on syytä punnita huolellisesti ennalta. Metsäpeuran paluun merkittävimmät ekologiset vaikutukset liittyvät todennäköisesti talviseen laidunnuspaineeseen: kasvava ja levinneisyysaluettaan laajentava metsäpeurakanta tarvitsee uusia jäkälikköjä talvisiksi laitumiksi. Yhden vasan vuodessa tuottava metsäpeura kuitenkin lisääntyy hitaasti, joten voimakasta laidunnuspainetta ei ole odotettavissa.

Onko metsäpeuroilla nimet?

Eläintarhoissa syntyneillä vaatimilla on kutsumanimet. Luonnosta pyydystetyille metsäpeuroille ei anneta nimiä, kuten ei myöskään totutustarhassa syntyville vasoille.

Jäävätkö vapautetut metsäpeurat kansallispuistoihin?

Sekä Lauhanvuoressa että Seitsemisessä totutustarhoissa syntyneet nuoret metsäpeurat vapautetaan kansallispuiston alueelle. On todennäköistä, että vapautetut yksilöt pysyttelevät ainakin alkuvaiheessa suhteellisen lähellä syntymäpaikkaansa. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole, sillä metsäpeurat voivat vaeltaa pitkiäkin matkoja kevät- ja talvilaiduntensa välillä. Metsäpeurat määräävät itse sekä suunnan että vauhdin.

Mikä on metsäpeuran suhde poroon?

Metsäpeura ja poro ovat peuran (Rangifer tarandus) alalajeja. Ne voivat lisääntyä keskenään, ja syntyvät jälkeläiset ovat lisääntymiskykyisiä. Metsäpeuran ja poron risteytyminen ei kuitenkaan ole toivottavaa. Porotalouden harjoittajien näkökulmasta risteymät ovat poroa hankalampia käsitellä, eikä metsäpeurakantaan toisaalta toivota kesytetyn poron ominaisuuksia.

Mistä saan lisätietoja metsäpeuroista?

Kattava tietopaketti metsäpeurasta sekä perustietoa MetsäpeuraLIFE -hankkeesta löytyy osoitteesta www.suomenpeura.fi. Hankkeen edistymistä voi seurata tilaamalla metsäpeura-aiheisen, muutaman kuukauden välein ilmestyvän sähköisen uutiskirjeen osoitteesta www.eraluvat.fi. Hankkeen ja totutustarhojen ajankohtaisia kuulumisia raportoidaan Facebookissa (Metsäpeura – Forest Reindeer).

Saimaannorppa

Minkälainen laji saimaannorppa on?

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Se jäi eristyksiin Saimaalle noin 8 000 vuotta sitten, kun yhteys Itämereen jääkauden jälkeen katkesi maankohoamisen seurauksena. Saimaan sameisiin ja sokkeloisiin vesiin sopeutuneena saimaannorpalla on sukulaisiaan suuremmat silmät ja aivot. Viime vuosikymmeninä saimaannorppakanta on tehostuneiden suojelutoimien myötä hitaasti kasvanut. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen ja tarvitsee suojelua vielä pitkään.

Kuinka paljon saimaannorppia on?

Metsähallituksen asiantuntija-arvion mukaan saimaannorpan kannan koko on nyt noin 410 yksilöä. Kannalla tarkoitetaan talvehtinutta yksilömäärää ennen helmi-maaliskuussa syntyneitä poikasia eli kuutteja. Metsähallituksen vuosittain tekemä arvio on ainoa kattava, maastoinventointiin perustuva ja tieteelliseltä pohjalta tehtävä kannan arvio.

Missä päin Saimaata norppia elää?

Koko Saimaa on historiallisesti saimaannorpan levinneisyysaluetta. Norppa katosi välillä Pohjois-Saimaalta ja Puruvedeltä kokonaan, mutta viime vuosina se on alkanut levittäytyä uudestaan näille alueille. Myös Etelä-Saimaalla norppakanta on viime vuosina hitaasti elpynyt. Edelleen kanta keskittyy voimakkaasti keskiselle Saimaalle, Savonlinnan etelä- ja pohjoispuolelle. Yli puolet norpan poikasista syntyy Pihlajavedellä ja Haukivedellä.

Mitkä ovat saimaannorpan suurimmat uhat?

Norppa metsästettiin liki sukupuuttoon 1900-luvulla, ja nykyään sen suurimmat uhat ovat ihmisten harjoittama verkkokalastus ja ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos. Tästä huolimatta sinnikäs suojelutyö on tuottanut tulosta ja norppakanta on hitaasti kasvanut Saimaalla viime vuosikymmeninä.

Miksi saimaannorppaa pitää suojella?

Saimaannorppia elää vain Suomessa. Jos norppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta. Siksi meille suomalaisille onkin kunnia-asia pelastaa norppa sukupuutolta.

Mitä WWF tekee norpan suojelemiseksi?

Olemme suojelleet saimaannorppaa aktiivisesti vuodesta 1979. Tuotamme tietoa, toimimme kentällä, vaikutamme päätöksentekoon, toimimme yritysten kanssa ja teemme ympäristökasvatusta. Suojelun ansiosta norppakanta on säilynyt ja kasvanut Saimaalla. Norppa tarvitsee kuitenkin suojelua vielä pitkään. Lue lisää työstämme.

Mitä minä voin tehdä?

Kalanpyydysten aiheuttama sivusaaliskuolleisuus on suuri uhka saimaannorpalle. Jos asut tai mökkeilet Saimaalla, nosta kalaverkot pysyvästi vesistä ja käytä kalastukseen norppaturvallista katiskaa, niin kasvatat merkittävästi etenkin nuorten, kokemattomien norppien mahdollisuuksia selviytyä. Voit myös ryhtyä WWF:n tai jonkin muun saimaannorppia suojelevan järjestön tukijaksi.

Ilmastonmuutos uhkaa sulattaa norppien lumipesät. Eikö saimaannorppia voisi siirtää pohjoisemmaksi turvaan?

Siirtoistutusta on kokeiltu 1980-luvulla tutkimusmielessä erääseen Saimaan vesistöstä erilliseen lampeen, mutta yritys epäonnistui. Isoimpana syynä siihen, miksi istutuksia toisiin vesistöihin ei tällä hetkellä edes harkita on se, että Saimaankin kanta on edelleen aivan liian pieni. Jotta siirtoistutus johonkin toiseen vesistöön voisi edes teoriassa onnistua, olisi uusi istutettava kanta perustettava geneettisistä syistä vähintään useista kymmenistä yksilöistä, eikä sellaista määrää saimaannorppia ole mistään ”otettavissa”. Sen sijaan siirrot Saimaan sisällä voivat joissain tapauksissa tulla kyseeseen, koska kanta on reuna-alueilla hajanainen ja yksilöt eivät välttämättä löydä lisääntymiskumppania. Tällainen kokeilu on myös tehty kerran ja se oli onnistunut.

Voiko saimaannorpalle tehdä keinopesiä?

Keinopesien kehittely on jo alkanut. Järjestimme vuonna 2014 suunnittelukilpailun pesistä. Nyt ideoita testataan ja jatkokehitetään. Tämäkin kehittely vaatii pitkäjänteistä työtä ja rahoitusta tutkijoille. Tuemme jatkuvasti Itä-Suomen yliopiston norppatutkimusta. Samaan aikaan, talvien lämpenemisen muodostaman uhan voimistuessa, on tehtävä kaikki voitava norpan suojelemiseksi muilla rintamilla, ja sitä työtä teemme jatkuvasti. Erityisen tärkeää on vähentää kalanpyydyksien aiheuttamaa kuolleisuutta.

Minkä kokoinen norppa on?

Aikuinen saimaannorppa on noin 130–145 cm pitkä ja painaa 50–90 kg.

Miten vanhaksi norppa elää?

Saimaannorppa voi elää jopa 30-vuotiaaksi.

Mitä norppa syö?

Saimaannorpan ravinto koostuu pääasiassa parvissa liikkuvasta pikkukalasta, kuten muikusta.

Kuinka nopea uimari saimaannorppa on?

Norppa ui keskimäärin noin 1-2 m/s nopeudella, mikä on lähes sama kuin ihmisen maksimaaliset suoritukset lyhyillä matkoilla. Miesuimareiden saavuttama maksimaalinen uintinopeus voi olla runsaat 2 m/s ja naisilla hieman alempi. Norppa vain jaksaa kauhoa huomattavasti pidempään – lähes ympärivuorokautisesti, jos on tarpeen.

Miten norppa nukkuu?

On vaikeaa määrittää sitä, kuinka monta tuntia norppa nukkuu. Norppa viettää noin 80 prosenttia ajastaan veden alla sen jälkeen, kun karvanvaihto on ohitse. Osa nukkumisesta tapahtuu vedessä niin sanottujen unisukellusten aikana. Ne ovat usein aamuyöntunteihin sijoittuvia erityisen pitkäkestoisia sukelluksia, jolloin norppien aineenvaihdunta hidastuu mahdollistaen esimerkiksi 12 minuutin unet kerrallaan. Torkkujen välillä norppa nousee pintaa hengittelemään vajotakseen taas syvyyksiin uneen. Erityisesti jos sataa ja on kurja keli, norppa nukkuu mieluummin sukelluksissa kuin sateessa kivellä. Muina vuodenaikoina kuin keväällä norppa torkkuu kivellä pääosin yöaikaan. Talvella norppa nukkuu lumipesässä.

Kuinka pitkään norppa voi sukeltaa?

Norppa viettää ajastaan veden alla jopa 80 prosenttia ajastaan. Se tekee matkaa sukelluksissa ja harrastaa pintauintia yleensä vain tarkkaillessaan jotain tai siirtyessään rannalle makuulle. Norpan hyvän sukelluskapasiteetin mahdollistavat veren ja lihasten hyvät happivarannot ja näiden varantojen säästeliäs ja tehokas käyttö. Norpalla on korkea hemoglobiiniarvo, joka on yli 250 g/l. Kaikista pisimmät sukellusajat (yli 20 minuuttia) on mitattu unisukelluksista.

Miten norppa suunnistaa?

Hämärissä vesissä suuntimisessa norppaa auttaa pimeään ja veteen sopeutunut näkö- ja viiksikarva-aisti.

Kalasääski

Minkälainen laji kalasääski on?

Haukkojen heimoon kuuluva kalasääski eli sääksi on keskikokoinen petolintu. Suomessa se on elinvoimainen laji, jonka pesimäkannaksi on arvioitu yli 1 100 paria. Sääksi on selkäpuolelta mustanruskea ja alapuolelta lähes kokonaan valkoinen.

Missä kalasääsket elävät?

Sääksi on eräs maailman laajimmalle levinneistä lintulajeista. Suomessa kalasääskiä elää koko maassa. Ne rakentavat pesänsä useimmiten vanhan puun latvaan, joskus myös muille korkeille paikoille. Sääksi sisustaa pesänsä esimerkiksi sammalilla ja jäkälillä. Sääksen pesäpuu on rauhoitettu.

Miten ne lisääntyvät?

Sääkset solmivat elinikäisen parisuhteen. Ne munivat huhti-toukokuussa 1–4 munaa, joita naaras hautoo. Koiras ruokkii hautovaa naarasta

Missä kalasääsket talvehtivat?

Sääkset tekevät pitkän muuttomatkan, sillä ne talvehtivat pääasiassa Länsi-Afrikassa. Keväällä ne palaavat takaisin usein samaan pesään. Syysmuutto alkaa elokuun puolivälissä, kevätmuutto huhtikuussa.

Mitä kalasääski syö?

Nimensä mukaisesti sille kelpaa ravinnoksi lähes pelkästään kala. Havaittuaan saaliin sääksi syöksyy, sukeltaa ja nappaa kalan kynsillään. Etelä-Suomessa yleisimpiä saalislajeja ovat monet särkikalat, joista lahna on monin paikoin erityisesti keväällä kutuaikana yleisin. Myös ahvenet ja pienet hauet ovat yleisiä saaliskaloja. Se saalistaa yleensä muutaman kilometrin säteellä pesästään.

Uhkaako jokin kalasääskiä Suomessa?

Painava pesä tarvitse alustakseen jykevän puun. Sääksiä uhkaakin pula pesäpaikoista, sillä metsätalouden takia vanhojen metsien määrä on huvennut vähiin.

Mitä WWF tekee kalasääsken suojelemiseksi?

WWF pyrkii monilla tavoilla edistämään sekä metsien suojelua että luonnon monimuotoisuuden turvaamista talousmetsissä.  WWF on muun muassa julkaissut Metsänhoito-oppaan, joka esittelee suuren valikoiman keinoja, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden, mukaan lukien kalasääsken, turvaaminen onnistuu metsän käsittelyssä.

Missä kalasääskikamera sijaitsee?

Kamera sijaitsee Saimaalla.

Miten WWF:n Luontoliven kalasääskikameran paikka löytyi?

Teemme yhteistyötä luontokuvaaja Juha Taskisen kanssa, joka on seurannut sääksipoikueen elämää jo useiden vuosien ajan.

Äänilive

Missä mikrofoni sijaitsee?

Mikrofoni on asennettu yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa Helsingin edustalla sijaitsevaan Vallisaareen.

Miksi mikrofoni on viety valittuun paikkaan?

Suomenlinnan naapurissa sijaitsevan Vallisaaren lehdot ja tuomitiheiköt tarjoavat elinympäristön monipuoliselle laululinnustolle, esimerkiksi mustarastaalle, laulurastaalle, peukaloiselle, käenpiialle, mustapääkertulle ja kultarinnalle. Lisäksi mikrofoniin voi kantautua sammakon kurnutusta. Äänessä olevien lajien määrä lisääntyy kevään edetessä. Oikein hyvällä tuurilla on mahdollista, että suorassa lähetyksessä päästään kuulemaan harvinaisten ja uhanalaistenkin lajien, kuten esimerkiksi kuhankeittäjän tai valkoselkätikan, ääntelyä.

Mikä on Ääniliven tavoite?

Luonnon kuunteleminen voi rentouttaa, rauhoittaa, innostaa ja viihdyttää. Samalla uskomme, että Äänilive on mainio tapa muistuttaa Suomen upeasta luonnosta ja tarpeesta suojella sitä.

Voiko ihmisten ääni tallentua Ääniliveen?

Mikrofoni sijaitsee Vallisaaren yleisöltä suljetulla alueella, joten puheäänen ei pitäsi kantautua mikrofoniin.

Äänessä on tekninen häiriö. Mitä voin tehdä?

Ilmoita meille osoitteeseen info@wwf.fi, jos kuulet äänessä häiriöitä. Pyrimme korjaamaan viat mahdollisimman pian.

Kyy

Minkälainen laji kyy on?

Kyy on maailman pohjoisin käärmelaji. Se kuuluu Suomen luontoon. Kyyn lisäksi Suomessa on rantakäärmeitä, Ahvenanmaalla myös kangaskäärmeitä. Niistä ainoastaan kyy on myrkyllinen. Kyy voi elää jopa yli 30-vuotiaaksi.

Miten kyyn tunnistaa?

Monet ovat oppineet tunnistamaan kyyn sen selän sahanlaitakuviosta. Useimmiten kyyt ovat harmaita tai ruskeita. Joskus kyyt voivat kuitenkin olla väritykseltään niin tummia, ettei lajille ominainen sahanlaitakuvio erotu. Kyyllä ei ole päässä keltaisia korvaläiskiä, toisin kuin rantakäärmeellä useimmiten on. Kyy on melko pieni käärme. Pisimmät Suomessa tavattu kyyt ovat olleet noin metrin pituisia.

Ovatko kyyt vaarallisia?

Kyy ei hyökkää koskaan tarkoituksella ihmisen kimppuun: se puree vain viimeisenä puolustuskeinonaan. Kyyn puremia todetaan Suomessa vuosittain noin 50-150.

Terveelle aikuiselle purema ei ole kovin vaarallinen, kivulias kyllä. Kuitenkin lapsille ja vanhuksille purema voi olla riski, joten kyiden kanssa kannattaa olla varovainen. Kyyn purtua niin aikuisten kuin lastenkin tulee hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

Pureman ensimmäinen oire on yleensä laajeneva turvotus ja kosketusherkkyys. Myöhemmin voi esiintyä esimerkiksi oksentamista ja päänsärkyä. Kyyn myrkylle voi olla myös allerginen, jolloin purema voi aiheuttaa muun muassa vaarallista kurkunpään turvotusta.

Koirille kyyn purema on vaarallisempi kuin ihmisille. Eläin pitääkin viedä pureman jälkeen välittömästi eläinlääkäriin.

Mitä pitää tehdä, jos kohtaa kyyn?

Kyyn kohdatessa kannattaa käyttäytyä rauhallisesti ja liikkua harkitusti. Tällöin kyy ei hätäänny. Saappaat, etenkin pitkävartiset, suojaavat puremilta.

Vaikka löytäisi kyyn omalta pihamaaltaan, sitä ei tarvitse tappaa. Kyyn voi kuljettaa turvallisesti pois. Apuna voi käyttää esimerkiksi haravaa. Jos kyyn kuljettaa kauemmas pihamaalta, voi sen tehdä esimerkiksi siirtämällä käärme kuljetuksen ajaksi suljettavaan ämpäriin. Aina kyytä ei tarvitse edes siirtää. Keväisin koiraat voivat olla vain läpikulkumatkalla etsiessään naaraita.

Vaikka kyyn purema ei ole terveelle aikuiselle hengenvaarallinen, hoitoon on syytä hakeutua aina. Lapsille ja vanhuksille purema voi olla vaarallinen, ja lääkärissä käynti on erityisen tärkeää. Kyyn pureman aiheuttama kipu voi olla voimakas. Siitä huolimatta kipua ei saa yrittää lievittää tulehduskipulääkkeillä, jotka saattavat vain pahentaa myrkyn aiheuttamia oireita. Kyypakkauksen sisältämästä kortisonista ei ole haittaa. Jos purema on kädessä tai jalassa, voi niitä pitää kohossa.

Missä kyyt elävät?

Kyitä elää Euraasian pohjoisosissa: Iso-Britanniasta Pohjoismaihin, Venäjälle ja aina Korean niemimaalle saakka. Suomessa kyitä elää melkein koko maassa, mutta niiden yleisyys vaihtelee. Ne viihtyvät paahteisilla paikoilla, joissa on tarjolla myös piilopaikkoja. Esimerkkejä tällaisista paikoista ovat mm. peltojen reunat, niityt ja vesakot. Kyyt ovat aktiivisia päivällä, hellejaksoina myös hämärän ja pimeän aikaan.

Missä kyitä voi nähdä?

Kyitä näkee eniten keväällä, jolloin ne lämmittelevät auringossa. Kesällä kyyt viihtyvät suojaisammilla paikoilla ja väistävät herkemmin ihmisiä. Tällöin niiden näkeminen on hankalampaa.

Miten kyyt lisääntyvät?

Koiraat painivat keväisin kilvoitellen siitä, ketkä pääsevät parittelemaan hieman myöhemmin pesistä nousseiden naaraiden kanssa. Parittelun jälkeen koiraat siirtyvät viettämään kesää kauemmas talvipesästä. Kun naaraat kantavat, ne liikkuvat mahdollisimman vähän. Naaraat saavat poikasia keskimäärin joka toinen vuosi. Poikasia syntyy enimmillään 20. Naaraat saavuttavat sukukypsyyden yleensä neljän vuoden ikäisinä.

Missä kyyt talvehtivat?

Kyyn talvilepoa kutsutaan hibernoimiseksi. Kyyt talvehtivat mieluiten maan alla tai kivenkolossa: hyviä paikkoja voivat olla esimerkiksi louhikot, kannot tai sortuneet rakennelmat. Enimmillään samassa pesässä voi olla jopa satoja yksilöitä. Tällaiset esiintymät ovat kuitenkin harvinaisia. Kyyt siirtyvät talvipesään horrostamaan Etelä-Suomessa syyskuun loppupuolella ja ilmestyvät esiin jälleen maalis-huhtikuun taitteessa. Kyiden rytmit vaihtelevat suuresti alueen ja lämpötilojen mukaan – esimerkiksi pohjoisessa ne voivat nousta pesistä vasta kesäkuussa. Kyyn lämpötila laskee horroksessa lähelle nollaa. Se ei juuri hengitä, ja sen sydän lyö vain vaivoin. Ne voivat liikkua talvehtiessaan hieman. Altistuminen pitkän aikaa nollakelille voi olla kyylle kohtalokasta. Pakkasasteita ne kestävät vain lyhyen aikaa.

Mitä kyyt syövät?

Kyyt syövät jyrsijöitä, sammakoita, liskoja, päästäisiä ja linnunpoikasia. Usein kyy puree saalistaan, ja päästää sen vapaaksi luottaen myrkyn vaikutukseen. Saaliinsa se löytää tarkan hajuaistin avulla. Yleensä se sulattelee ruokaansa muutamien päivien ajan.

Uhkaako jokin kyitä Suomessa?

Jotkut petolinnut, kuten varpus- ja hiirihaukka, saalistavat kyitä. Myös esimerkiksi varikset, korpit, fasaanit ja rastaat saattavat syödä poikasia. Saaristossa myös minkit voivat syödä kyitä. Kyyn isoin vihollinen on kuitenkin ihminen, ja yksilömäärät ovat laskeneet paikoin huomattavasti rakentamisen, liikenteen ja vainon takia. Kyy ei ole Suomessa rauhoitettu laji, joten sen tappamisesta ei rangaista.

Mitä WWF tekee kyiden suojelemiseksi?

Pyrimme vähentämään kyihin liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja lisäämällä tietoa käärmeistä ja niiden elintavoista.

Missä kyykamera sijaitsee?

Emme paljasta kyykameran sijaintia.

Miten WWF:n Luontoliven kyykameran paikka löytyi?

WWF tekee yhteistyötä käärmeasiantuntija Toni Beckmanin kanssa.

Kenen kanssa WWF:n Luontoliven kyykamera on toteutettu?

WWF:n Luontoliven toteuttaminen ei olisi mahdollista ilman loistavia yhteistyökumppaneita. Kyykameran toteutuksessa mukana ovat olleet käärmeasiantuntija Toni Beckman, Koneen säätiö, Kyyatlas-kansalaistiedehanke, Live Eye ja Pukki Visuals.

Talvilintu

Mitä lajeja suorassa lähetyksessä voi nähdä?

WWF:n talvilintukamerassa voi nähdä niin yleisiä kuin uhanalaisiakin talvehtivia lintuja. Kamerassa voi vilahtaa muun muassa talitiainen, kuusitiainen, sinitiainen, hömötiainen, töyhtötiainen, käpytikka, harmaapäätikka, valkoselkätikka ja närhi. Voit lukea lisää lähetyksessä esiintyvistä lajeista täältä.

Ovatko kamerassa esiintyvät linnut uhanalaisia?

Osa WWF:n talvilintukamerassa esiintyvistä lajeista on uhanalaisia. Hömötiainen on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi, töyhtötiainen ja valkoselkätikka vaarantuneiksi. Niiden uhkana ovat etenkin metsien hakkuut, jotka ovat lisääntyneet suomalaisissa metsissä. Valtaosa Suomen hakkuista toteutetaan edelleen avohakkuina, mikä tarkoittaa käytännössä koko metsän kaatamista. Se on tuhoisaa lukuisille metsän asukeille. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan ja kasvaa kyllä uusia, mutta talousmetsissä on vähemmän puulajeja kuin luonnonmetsissä ja puut keskenään saman ikäisiä. Tämä on ongelmallista, koska luonnostaan metsän kuuluisi olla monimuotoinen: siellä kuuluisi olla eri ikäisiä, kokoisia ja näköisiä puita. Vanhat metsät ovat metsäluonnon aarreaittoja monine harvinaisuuksineen, nuoret talousmetsät taas verraten köyhiä.

Mitä WWF tekee lähetyksessä nähtävien lintujen auttamiseksi?

Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä Suomen metsäluonnon monimuotoisuus on turvattu suojelemalla Suomen metsäpinta-alasta vähintään 17 prosenttia alueellisesti edustavasti ja harjoittamalla talousmetsissä ekologisesti kestävää metsätaloutta. Tästä hyötyisivät myös Luontolivessä esiintyvät metsälinnut. Lue lisää työstämme Suomen metsien hyväksi (linkki).

Voinko auttaa talvilintukamerassa nähtäviä lajeja?

Lähetyksessä nähtävien uhanalaisten lajien auttaminen on helppoa – etenkin, jos omistaa metsää. Kokosimme vinkkejä, joita toteuttamalla metsänomistajat voivat varmistaa luonnon hyvinvoinnin ja lintujen viserryksen omissa metsissään.

Voiko lintuja auttaa ruokkimalla niitä talvella?

Ihmisen tarjoama talviruokinta voi auttaa monia lintuja selviämään talven yli. Se ei kuitenkaan ole ensisijainen keino uhanalaisten metsälintujen suojelemiseksi, sillä WWF:n Luontolivessäkin lehahtelevien hömö- ja töyhtötiaisten suurin uhka ovat hakkuut ja metsien yksipuolistuminen, eivät talvi ja pakkaset. Talviruokinta on ennen kaikkea mukava ja antoisa harrastus, jonka ansiosta lintuja pääsee tiirailemaan läheltä. Lue lisää talviruokinnasta.

Kenen kanssa lähetys on toteutettu?

WWF:n Luontoliven talvilintukamera on toteutettu yhteistyössä luontokuvaaja Hannu Siitosen kanssa. Luontoliven teknisestä toteutuksesta vastaavat WWF, Live Eye ja Pukki Visuals.